A szerv alaptevékenysége

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:
– SZMSZ
– Ügyrend

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven:
– nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:
– Idősek bentlakásos intézménye, és nappali ellátás: bentlakásos intézmény, valamint idősek nappali klubja
– Magunk Kenyerén helyi gazdaságfejlesztési program: Alsómocsolád község közigazgatási területén a forgalomban lévő
– hivatalos fizetőeszköz (forint) kímélésére és helyettesítésére, a helyi gazdaságfejlesztési programot és a helyi szolgáltatások és termékek a cserét segítendő, helyi fizetőeszközökben, rigacban is folyósíthatja. 1 forint =1 rigac
– Szegregáció helyett integráció Alsómocsoládon: Célja: a hátrányos helyzetű, szegregált lakókörnyezetben élő Alsómocsoládiak fenntartható társadalmi integrációjának elősegítése, életminőségének javítása. A program során 3 szegregátumban található ház kerül bontásra, kialakításra kerül 3 ingatlanban 5 önkormányzati szociális bérlakás, melyben a szegregátum területéről 5 család költözik. Kialakításra kerül 1 db közösségi ház – Praktikák Háza, 1 szelektív hulladékgyűjtő sziget, 2 közösségi kert.
– Köz-Tér-Háló a családokért c. program: A projekt célja a bevont 11 településen élő, hátrányos helyzetű családok körében a szegénység mélyülésének, terjedésének, újratermelődésének mérséklése, és a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása. A családok helyzetének javítását egy Térségi Közösségi Központ kialakításával, új típusú szociális szolgáltató – családmentor – hálózat kiépítésével és működtetésével, kiegészítő humán szolgáltatások nyújtásával, a közösséget fejlesztő beavatkozásokkal kívánjuk elérni.
– Energetikai koncepció,
– Turizmus fejlesztés

 

Hírdetés