Közszolgáltatások

Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése – út- és járda felújítása, fejlesztése
– közterületi játszóterek fejlesztése,
– közterületi sportpályák fejlesztése, üzemeltetése
– településüzemeltetésen belül: köztemető, közvilágítás, kéményseprő-ipari szolgáltatás, gépjárműparkolás biztosítása, közterületek, parkok rendben tartása
– helyi környezet és-természetvédelem
– helyi közfoglalkoztatás
– kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségének biztosítása
– Közművelődés, nyilvános könyvtári ellátás
– nappali és bentlakásos intézmény
– szociális és gyermekvédelmi ellátások
– egészségügyi alapellátás
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A megtekintéshez kattintson ide
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás – út- és járda felújítása, fejlesztése- közterületi játszóterek fejlesztése,- közterületi sportpályák fejlesztése, üzemeltetéseigénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás *A fenntartási munkálatokat Alsómocsolád Község Önkormányzata végzi.1. A Képviselő-testület által elfogadott hosszú távú fejlesztési, üzemeltetési koncepciók alapján minden évben a költségvetési keret függvényében dönt a fenntartó önkormányzat a konkrét felújítási, fejlesztési munkálatokról;2. Az ellenőrzése során észleli a helyi közutak, közterületek javításának szükségességét;3. Lakossági bejelentés alapján indul a helyi közút, közterület javítása. A lakossági bejelentés formája kötetlen (levél, e-mail, fax, telefon szóbeli bejelentés)4.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:*Díjmentes a szolgáltatás, a fenntartási költségeket az önkormányzat viseli.*1.) TELEPÜLÉFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELME * 2.)Az önkormányzat a településrendezési feladatát a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látja el.* 3.) Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban, a beadvány formátuma tetszőleges. A módosítási javaslat elfogadása bizottsági és képviselő-testületi döntést igényel.* 4.) Az eljárás megindítása díjmentes, a finanszírozásáról és a településrendezési szerződésről a Képviselő-testület dönt.Településüzemeltetésen belül még:köztemetőközvilágításkéményseprő-ipari szolgáltatásgépjárműparkolás biztosításaközterületek, parkok rendben tartásaLakás- és helyiséggazdálkodás : Alsómocsolád Község Önkormányzata szociális bérlakást biztosít. Az eljárás kérelemre indul, bérleti díj a lakás nagyságától, komfortfokozatától függ. Képviselő testületi döntés szükséges. Az eljárás díjmentes.Helyi környezet és-természetvédelemHelyi közfoglalkoztatás: Az önkormányzat biztosítja a közfoglalkoztatást a Munkaügyi Központtalegyeztetve és támogatásával.Turizmus: Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. végzi ezt a tevékenységet.Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségének biztosítása: Helyi piac, egyenlőre nincs szabályozott formába öntve.Sport és ifjúsági ügyekért az Alsómocsoládi Demokratikus Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat a felelős.Óvodai nevelés: A Mágocsi Bokréta Óvoda látja el.Közművelődés, nyilvános könyvtári ellátás: A Szín-Tér Művelődési ház látja el, a szolgáltatás ingyenes.Őszi fény Idősek Otthona: nappali és bentlakásos intézmény, az eljárás kérelemre indul, az intézmény vezetőnél kell a nyomtatványt igényelni, a beutalásról a képviselő-testület dönt.Szociális és gyermekvédelmi ellátások

Egészségügyi alapellátás: Feladatellátási szerződés alapján.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás  A megtekintéshez kattintson ide
Hírdetés